Colofon

Redactieleden
Op 1 april 2005 was het zover: de "doop" van de eerste wijkkrant voor Wateringse Veld.
Redactieleden: Ursula Meijer, Susan vd Slot.

Redactieadres:
Stichting Wijkkrant Wateringse Veld
Lievensbergstraat 21
2548 SG Den Haag
E-Mailadres: info@wijkkrantdemijlpaal.nl


Verschijning: 4x per jaar
Oplage: 8500, vanaf 2010

Ondanks nauwkeurige controles zijn redactionele fouten niet uit te sluiten.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden stukken en behoudt zich het recht voor:
 • Plaatsing te weigeren
 • Het tijdstip van plaatsing te bepalen
 • Ingezonden stukken in te korten
 • Zonder toestemming van de redactie mag niets van de wijkkrant De Mijlpaal (in drukvorm en digitaal) worden overgenomen.
  Naam en adres van de inzender dienen bij de redactie bekend te zijn.
  Indien niet anders door inzender aangegeven zal zijn/haar naam in de wijkkrant vermeld worden.

  Deze gehele website wordt beschikbaar gesteld door Koos Mooren.
  Vormgeving en lay-out Wijkkrant Wateringse Veld (copyright)
  Drukwerk: Drukkerij Aktief
  Webdesign: Paul van Rossen